Hút thổi trấu từ kho lên xe, tàu

Công suất cao, tiết kiệm chi phí thời gian và nhân công.

Sản phẩm phù hợp với các kho xay lúa.

Máy hút trấu động cơ moter